Allerlei factoren zijn van invloed op ons welbevinden en hoe wij onze gezondheid ervaren. Gezondheid speelt zich namelijk niet alleen op fysiek niveau af maar ook op geestelijk, emotioneel en energetisch niveau.

Goede ervaringen geven een gevoel van geluk, vitaliteit, zelfvertrouwen en kracht.
Negatieve ervaringen kunnen onder andere  gevoelens  van onmacht, ontevredenheid en  depressiviteit geven. Een negatief zelfbeeld kan ontstaan en fysiek kan dit leiden tot allerlei  klachten.

Wanneer gebeurtenissen die wij (soms onbewust) als negatief ervaren hebben,  niet doorwerkt en verwerkt zijn, blijft het effect hiervan doorwerken in het energieveld en zijn invloed uitoefenen op ons gedrag, hoe wij in het leven staan of het leven beleven.

Ieder mens wordt omgeven door een Electro- magnetisch veld, ook wel aura genoemd. Dit energetisch veld is wetenschappelijk vastgesteld en meetbaar. Al onze ervaringen worden opgeslagen in onze aura, de chakra’s en uiteindelijk in  het lichaam.