In alle eerlijkheid heb ik een beetje moeite met het woord ‘healing’ dat letterlijk vertaald ‘heling’ betekend. Het woord wordt naar mijn smaak nogal eens in een verkeerde context gebruikt.

Wanneer het letterlijk genomen wordt zou het kunnen impliceren dat ik of een andere behandelaar een cliënt met een behandeling zou kunnen helen, alsof het een tovermiddel is dat alle problemen oplost. Ik lees regelmatig dat behandelaars iemand een healing gaan geven en dat zij met die healing beloven dat de cliënt weer in balans is of dat de chakra’s weer in balans zijn.
Hoe jammer ook, dit is in mijn optiek niet mogelijk!
Ik kan u niet helen en eerlijk gezegd geloof ik ook niet dat dit de bedoeling is, dat een ander u heelt.
Een behandelaar of therapeut kan wel over mogelijkheden en inzichten beschikken om de cliënt een eind op weg te helpen.

Alles is energie en energie wordt altijd uitgewisseld. Bij energetische behandelingen of healing zal een goede behandelaar liefdevol, helende energie uitwisselen in het energieveld van cliënt met als doel verstoorde energie vrij te maken, zodat er in het energieveld van de cliënt ruimte ontstaat. Binnen die ontstane ruimte kunnen inzichten tot stand komen die de cliënt verder kunnen helpen in het helingsproces. Het is en blijft aan de cliënt wat hij/zij met de ontstane ruimte gaat doen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat er verandering op gaat treden in bepaalde patronen. Gebeurt dit niet dan zal er geen heling plaats vinden. Ieder persoon doet dit op zijn eigen manier en heeft hiervoor zijn eigen tijd nodig.

Het is niet aan de behandelaar om te bepalen wat de cliënt op een bepaald moment nodig heeft, doet hij/zij dit wel dan wordt er gebruik gemaakt van een dwingende energie en dat is nu net waar de cliënt geen behoefte aan heeft. De behandelaar of therapeut kan wel een richting aangeven, waar de cliënt over na kan gaan denken en tips kan gaan uitproberen.

Het is voor mij dan ook zeer moeilijk om van te voren aan te geven wat er gaat gebeuren tijdens een healing of energetische behandeling . Ik stel mijzelf open als een kanaal dat energie mag doorgeven, het onderbewustzijn van de cliënt bepaald hoe het verloop van de behandeling gaat.

Tijdens de energetische behandelingen kan er gewerkt worden met de sjamanentrom, ratels, veren, edelstenen en klank.

Ik werk en leef vanuit de instelling dat de wereld om mij heen niet gaat veranderen om mij een plezier te doen. Wanneer we dat verwachten, geven we onze kracht weg. Krachtig zijn betekend voor mij dat je zelf gaat onderzoeken wat je kunt doen om anders met een situatie om te gaan. Dit kan inhouden dat bestaande vastgeroeste patronen worden herkent. Vanuit herkenning en erkenning kan transformatie op gang worden gebracht.

Vastzittende patronen kunnen heel diep verankerd zijn in het onderbewustzijn; energetische behandelingen kunnen een goed manier zijn om hiervan bewust te worden.
In feite is dit wat healing is, gebruik maken van de ontstane ruimte zodat verandering en verbetering tot stand kan komen.